bàn Làm Việc Gỗ Me Tây – 2 Tầng kệ


    LIÊN HỆ

    Kích thước trong hình 120×60, kệ 120×30-35cm

    Có thể làm theo kích thước yêu cầu