Chân Bàn Sắt Harprin 001

50.000 90.000 

Chất liệu: Sắt Gân cao cấp

Các loại kích thước thường được sử dụng:

+ Chân sắt harprin cao 40cm

+ Chân sắt harprin cao 45cm

+ Chân sắt harprin cao 70cm

Xóa
Chân Bàn Sắt Harprin 001