Ghế Sofa Zen002


  LIÊN HỆ

  Mô Tả Sản Phẩm:
  Kích thước:
  – 𝟭 𝘀𝗲𝗮𝘁: 𝟱𝟲𝟬 𝗫 𝟲𝟲𝟬 𝗫 𝟳𝟬𝟬
  – 𝟮 𝘀𝗲𝗮𝘁: 𝟭𝟭𝟲𝟬 𝗫 𝟲𝟲𝟬 𝗫 𝟳𝟬𝟬
  – 𝟯 𝘀𝗲𝗮𝘁: 𝟭𝟴𝟬𝟬 𝘅 𝟲𝟲𝟬 𝘅 𝟳𝟬𝟬