Bộ 4 Chân Bàn Trụ Đứng


    LIÊN HỆ

    H=70cm, có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng