Bàn Trà Gỗ Me Tây – ZT16


    LIÊN HỆ

    Thông tin sản phẩm:

    Mã                  ZT16

    Chất liệu :  Gỗ Me Tây

    Kích thước :  120x 130x 5cm