Bàn Trà Gỗ Me Tây – ZT08


    LIÊN HỆ

    Thông tin sản phẩm:

    Mã                  ZT08

    Chất liệu :  Gỗ Me Tây

    Kích thước : 70 x 80 x 5 cm