Bàn Trà Gỗ Me Tây – ZT07


    LIÊN HỆ

    Thông tin sản phẩm:

    Mã                  ZT07

    Chất liệu :  Gỗ Me Tây

    Kích thước :  140 x 60 x 5 cm