Bàn Trà Me Tây Tròn Phối Chân Gỗ Trụ


    LIÊN HỆ

    Bàn độ cao có thể tăng chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
    Chiều cao tham khảo H=30-45cm cho bàn thấp, bàn trà, cà phê