Bàn Trà Gỗ Me Tây – ZT01


  LIÊN HỆ

  Thông tin sản phẩm:

  Mã                  ZT01

  Chất liệu :  Gỗ Me Tây

  Kích thước :  Dk= 30-40cm

  Bàn Trà Gỗ Me Tây – ZT01


   LIÊN HỆ