Bàn Trà Gỗ Me Tây – ZT11


    LIÊN HỆ

    Thông tin sản phẩm:

    Mã                  ZT11

    Chất liệu :  Gỗ Me Tây

    Kích thước :  60cm