Bàn Trà Gỗ Me Tây Kết Hợp – ZTKH02


    LIÊN HỆ

    Thông tin sản phẩm:

    Mã                  ZTKH02

    Chất liệu :  Gỗ Me Tây

    Kích thước :  50x 60x 5cm