Bàn Trà Gỗ Me Tây Kết Hợp – ZTKH01


    LIÊN HỆ

    Thông tin sản phẩm:

    Mã                ZTKH01

    Chất liệu :  Gỗ Me Tây

    Kích thước :  40x 50x 4cm