Bàn Trà Gỗ Me Tây – ZT12


    LIÊN HỆ

    Thông tin sản phẩm:

    Mã                  ZT12

    Chất liệu :  Gỗ Me Tây

    Kích thước :  110x 100x 5cm