Bàn Trà Gỗ Me Tây – ZT10


    LIÊN HỆ

    Thông tin sản phẩm:

    Mã                  ZT10

    Chất liệu :  Gỗ Me Tây

    Kích thước :  120 x 130 x 5 cm