Bàn Thông Pine

4.200.000 

Thông Tin Sản Phẩm

– Kích Thước: 180 x 80 x 75

– Chất Liệu: Thông Lau Dầu

– Màu Sắc: Màu Giả Cổ

Phù hợp làm bàn ăn, bàn tiệc ngoài trời, …

Bàn Thông Pine

4.200.000